Romana  | 
14.11.2012 / 
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane


ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 13 noiembrie 2012

 

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor si ministrul transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin:
 

Articolul 1
Se aproba Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Se aproba Criteriile de evaluare si punctajele care se acorda in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 3
Valabilitatea programelor de transport judetene de persoane este de 74 de luni.

Articolul 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 9 si 10 la Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Semneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Ioan-Nicolae Cabulea,
secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat

Contrasemneaza:
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe


ANEXA nr.1
 

METODOLOGIA DE PUNCTARE privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinta care reprezinta ultima zi din anul anterior anului atribuirii.

2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 2 la ordin se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica. Numarul de ani se stabileste in functie de anul de fabricatie inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a autovehiculului, fara a se lua in considerare luna din an. In cazul grupelor de trasee se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecarui traseu in parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetica. Punctele obtinute pe fiecare traseu se cumuleaza si se face media aritmetica.

3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 2 la ordin se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica. In cazul grupelor de trasee se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecarui traseu in parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetica. Punctele obtinute pe fiecare traseu se cumuleaza si se face media aritmetica.

4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 2 la ordin se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica. In cazul grupelor de trasee se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecarui traseu in parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetica. Punctele obtinute pe fiecare traseu se cumuleaza si se face media aritmetica.

5. La punctul 4 din anexa nr. 2 la ordin se acorda puncte astfel: Se vor lua in considerare ziua, luna si anul de cand operatorul de transport rutier a detinut neintrerupt licenta de traseu pentru traseul respectiv pana la data de referinta. In cazul grupelor de trasee se acorda puncte pentru vechimea neintrerupta pe fiecare traseu in parte. Punctele obtinute pe fiecare traseu se cumuleaza si se face media aritmetica.

6. La criteriul nr. 5 din anexa nr. 2 la ordin se acorda puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu aer conditionat care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica. In cazul grupelor de trasee se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecarui traseu in parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetica. Punctele obtinute pe fiecare traseu se cumuleaza si se face media aritmetica.

7. Punctajul obtinut la criteriile de evaluare 1-5 se cumuleaza, iar din totalul rezultat se scade, dupa caz, punctajul aferent criteriilor 6-8.

8. In caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenta de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 2 la ordin, iar in cazul in care egalitatea se mentine, operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 2 la ordin sau, in cazul in care egalitatea se mentine in continuare, operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 4 din anexa nr. 2 la ordin. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta de traseu se acorda in mod echitabil solicitantilor.ANEXA Nr. 2
 

CRITERIILE DE EVALUARE SI PUNCTAJELE care se acorda in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean

1. Vechimea parcului de vehicule:

– Anul de fabricatie (AF) este acelasi cu anul atribuirii (AA) - 20 puncte;
– AF = AA - 1 - 20 puncte;
– AF = AA - 2 - 19 puncte;
– AF = AA - 3 - 18 puncte;
– AF = AA - 4 - 17 puncte;
– AF = AA - 5 - 16 puncte;
– AF = AA - 6 - 15 puncte;
– AF = AA - 7 - 14 puncte.
– AF = AA - 8 - 13 puncte
– AF = AA - 9 - 12 puncte;
– AF = AA -10 - 11 puncte;
– AF = AA -11 - 10 puncte;
– AF = AA -12 - 9 puncte;
– AF = AA -13 - 8 puncte;
– AF = AA -14 - 7 puncte;
– AF = AA -15 - 5 puncte;
– AF = AA -16 - 0 puncte.

2. In functie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau acelui traseu, se acorda: – 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat in proprietate sau detinut cu contract de leasing.Autovehiculele detinute cu contract de inchiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse in programele de transport judetean.

3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii: – categoria I - 14 puncte;
– categoria II - 12 puncte;
– categoria III - 9 puncte;
– categoria IV - 5 puncte.Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse in programele de transport judetean.

4. Vechimea neintrerupta pe traseu:

- 8 ani sau mai mult - 12 puncte
- 7 ani - 11 puncte
- 6 ani - 10 puncte
- 5 ani - 8 puncte
- 4 ani - 6 puncte
- 3 ani - 4 puncte
- 2 ani - 2 puncte
- 1 an, mai mult de 6 luni - 1 punct


5. Dotarea autobuzului cu instalatie de aer conditionat - 5 puncte

6. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un numar de 10 puncte in cazul in care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un numar de doua puncte pentru fiecare licenta de traseu, eliberata in vederea efectuarii de transport de persoane prin servicii regulate, retrasa in ultimii 5 ani pe traseul respectiv, numai in situatia in care masura de retragere respectiva este definitiva.

8. In cazul in care operatorul de transport rutier a renuntat la licenta de traseu pentru un traseu judetean din programul anterior, este depunctat cu un punct.

9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judetene, in cazul in care inregistreaza obligatii bugetare datorate si neachitate, conform certificatului de atestare fiscala.

Comentarii (2)
Au mai ramas 1000 caractere

Comentariile vor fi publicate doar după moderarea acestora de către redactori. Nu vor fi publicate comentariile care conţin injurii, un limbaj licenţios, instigare la încălcarea legii, la violenţă sau la ură, precum şi acuzaţii fără acoperire. De asemenea, pentru o mai bună comunicare, vă rugăm să oferiţi o adresă de mail validă. Vă mulţumim!
Cancel or
  • @MIHAI ENEA
    Criteriile pentru interjudetean ar trebui sa se publice luni-marti in MO.
    Din informatiile noastre, criteriile de punctaj si conditiile la transportul interjudetean sunt aceleasi cu cele de la judetean.
  • articolul 9 spune ca nu pot participa la atribuirea TRASEELOR JUDETENE operatorii de transport care au obligatii bugetare datorate si neachitate catre stat. Intrebarea este la TRASEELE INTERJUDETENE pot participa operatorii care au datorii catre buget?????????